Pomoc


Instrukcja Obsługi programu Prawo Jazdy

1.
Nawigacja po programie

A) Przełączanie się po między pytaniami:

Sposób 1 – Dotykając palcem ekranu na zdjęcie i przesuwamy nim po ekranie w prawo i lewo. 

http://isweb.eu/mobile/apps/pj/o1.png

Sposób 2 – Poruszając w lewo lub w prawo Track – Ball

http://isweb.eu/mobile/apps/pj/o2.png
B) Wybór pytania:
Aby dokonać wyboru pytania należy palcem kliknąć w przedstawioną poniżej ikonę wyświetlaną na ekranie.
http://isweb.eu/mobile/apps/pj/k2.png
C) Sprawdzanie poprawnych odpowiedzi:
Sposób 1 – Naciskając klawisz http://isweb.eu/mobile/apps/pj/k1.png
Sposób 2 – Naciskając klawisz MENU i wybierając opcje Sprawdź

http://isweb.eu/mobile/apps/pj/o3.png
D) Dodatkowe opcje:
Wybieranie Losowe pytania - Naciskając klawisz MENU i wybierając opcje Losuj
Przechodzenie do wybranego pytania - Wybieranie Losowe pytania - Naciskając klawisz MENU i wybierając opcje Więcej a następnie Idź do Pytania

2. Opis działania programu.
Program Prawo Jazdy Testy jest oparty na zbiorze pytań wielokrotnego wyboru.
Oznacza to, że w pytaniu może być kilka prawidłowych odpowiedzi.
Poniżej przedstawiamy sposób działania programu.

Przykład 1
http://isweb.eu/mobile/apps/pj/o4.png

Na powyższym obrazku zaznaczyliśmy odpowiedz 1. Po wyborze opcji sprawdź otrzymaliśmy 3 pytania oznaczone kolorem zielonym. Oznacza to, że pytanie zostało prawidłowo odpowiedziane.

Dlaczego pytania 2 i 3 też są na zielono?
Oznacza to, że prawidłowo nie wybrałeś odpowiedzi 2 i 3 odpowiadając prawidłowo na pytanie.
Przykład 2
http://isweb.eu/mobile/apps/pj/o5.png

Na powyższym obrazku zaznaczyliśmy odpowiedz 1 i 2. Po wyborze opcji sprawdź otrzymaliśmy 1 i 3 pytanie oznaczone kolorem zielonym oraz 2 oznaczone kolorem czerwonym. Oznacza to, że pytanie zostało nie prawidłowo odpowiedziane.

Dlaczego pytania 1 i 3 są na zielono a pytanie 2 na czerwono?
Oznacza to, że prawidłowo wybrałeś odpowiedź 1 oraz nie wybrałeś odpowiedzi 3. Lecz niestety błędnie zaznaczona została odpowiedź 2.
W tym przypadku pytanie jest źle rozwiązanie.